Bezpieczne użytkowanie butli

Bezpieczne użytkowanie butli – bezpieczeństwo korzystania z bezpiecznej butli zapewnia :

  • Plomba termokurczliwa z logo producenta
  • Uszczelka z korkiem zdięcie butli ze wskazaniem na    
  • Legalizacja butli
  • Pozyskiwanie butli z pewnego źródła z odpowiednim oznakowaniem /jak powyżej /
Podłączanie butli gazowej