Siedziba firmy

Siedziba firmy

BARTER S.A.
15-281 Białystok
ul. Legionowa 28

tel.: 085 74 85 300
fax: 085 74 85 299

e-mail: biuro@bartergaz.pl

NIP: 9661388342; REGON: 050835467

Kapitał Zakładowy: 1 012 000 zł
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS 0000283787