O firmie

BARTER S.A. jest firmą ze 100% udziałem kapitału polskiego, prężnie rozwijającą się  w sektorze energetycznym. Podstawowym profilem działalności Spółki jest sprzedaż i dystrybucja gazu płynnego, gazu LNG i nawozów . Działamy w branży już od 1999 roku. Nasza sieć dystrybucyjna obejmuje obszar całego kraju, choć znajdujemy również odbiorców w innych krajach Unii Europejskiej.  Posiadamy wyspecjalizowaną flotę pojazdów ciężarowych i dostawczych. Dysponujemy sztabem doświadczonych koordynatorów, którzy w profesjonalny sposób, potrafią sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. BARTER S.A. to stabilny partner w biznesie.

BARTER  S.A. posiada własny terminal przeładunkowy w Sokółce, którego głównym zadaniem jest przeładunek, magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego, węgla oraz nawozów mineralnych. Terminal jest znakomicie przystosowany do przeładunku towarów z wagonów szerokotorowych (rosyjskich)  do europejskich środków transportu kolejowego i samochodowego oraz składowanie w zbiornikach, halach magazynowych oraz placach składowych . Zapewniamy też kompleksową obsługę celną . Od 2017r. Barter S.A.  posiada pozwolenie upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

BARTER S.A. prowadzi sprzedaż  gazu dwoma podstawowymi kanałami dystrybucji: luzem w cysternach kolejowych lub autocysternach oraz w  butlach stalowych na gaz płynny: 11 kg, 33 kg, turystycznych oraz specjalistycznych do zasilania wózków widłowych. BARTER S.A. zarządza siecią ponad stu stacji LPG i kilkoma tysiącami punktów sprzedaży butli.

BARTER S.A. dysponuje  kilkoma rozlewniami gazu płynnego, zlokalizowanymi w Barczewie, Bydgoszczy, Sokółce, Kutnie, Żarach  wyposażonymi w nowoczesne urządzenia i linie technologiczne, zbiorniki magazynowe na gaz płynny, własne bocznice kolejowe z punktami przeładunkowymi, nowoczesne autocysterny do przewozu gazu płynnego oraz samochody dostawcze do przewozu butli i węgla.
Nasi kontrahenci to liczące się firmy z branży gazowej, jak również korporacje przemysłowe. Partnerami handlowymi BARTER S.A. są zarówno podmioty gospodarcze, sprzedające gaz płynny na stacjach LPG, jak też osoby fizyczne, wykorzystujące gaz jako nośnik energii.

Barter S.A. w 2005 roku otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący wymagania dwóch systemów: Zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001. Wdrożone systemy są dla naszych Klientów gwarancją dbałości o jakość i dowodem troski o środowisko naturalne.