Władze firmy

Zarząd  Barter S.A.

Wiktor Gryko
Prezes Zarządu

Zdzisław Łapicz
Członek Zarządu

Joanna Pietraszewska
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Barter S.A.

Dariusz Roguszczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Kondratowicz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Gryko
Członek Rady Nadzorczej