Polityka jakości

BARTER S.A. od początku istnienia na rynku, dążył do utrzymania doskonałej jakości swoich produktów. W 2005 roku firma otrzymała certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmujący wymagania dwóch systemów: Zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001:2000 i Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001:2004. Jest to część ogólnie przyjętego systemu zarządzania firmą, obejmująca te elementy, które służą ustalaniu polityki i celów firmy w zakresie jakości i środowiska.Wszyscy nasi dostawcy wyrobów i usług są przez nas informowani i oceniani pod kątem przestrzegania uzgodnionych norm jakościowych i poszanowania  środowiska naturalnego.W naszych działaniach kierujemy się przyjętą polityką, w której deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie jakości i ochrony  środowiska.