Nawozy azotowe

MOCZNIK N46%

MOCZNIK N46% jest szybko działającym nawozem zawierającym azot w formie amidowej przechodzący w glebie w dostępną dla rośliny formę amonową, a następnie azotanową. Jest nawozem uniwersalnym, stosowanym pod wszystkie rośliny uprawne zarówno przedsiewnie jak i pogłównie.

Z uwagi na bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie może być stosowany dolistnie w stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny.  Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami nawozowymi mocznik granulowany może być stosowany na każdej glebie nie wykazującej skrajnie kwaśnego bądź zasadowego odczynu. Mocznik 46%N zastosowany pogłównie wymaga przykrycia warstwą gleby, aby uniknąć strat azotu podczas wykonywania wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych. Przed wysiewem mocznik granulowany można mieszać z fosforanem amonu, nawozami NPK i nawozami potasowymi.

Roślina

Dawka nawozu
w kg/ha – gleby lekkie

Dawka nawozu
w kg/ha – gleby ciężkie

Zboża jare

40

85

Rzepak

80

130

Kukurydza

120

160

Ziemniaki

70

100

Burak cukrowy

80

130

Użytki zielone

130

150

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N)

w formie amidowej

% (m/m) 46

Zawartość biuretu (max)

rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

% (m/m) 11

UZIARNIENIE:

zawartość granulek o wymiarach od 1,0 mm do 4,0 mm, nie mniej niż

% (m/m) 98,0

zawartość granulek o wymiarach od 2,0 mm do 4,0 mm, nie mniej niż

% (m/m) 93,5

zawartość granulek o wymiarach < 1,0 mm nie więcej niż

% (m/m) 1,0

rozpuszczalny w wodzie

% (m/m) 23

całkowita

% (m/m) 16