slider-1920x286-nawozy

Nawozy azotowe

MOCZNIK N46%

Mocznik

MOCZNIK N46% jest szybko działającym nawozem zawierającym azot w formie amidowej przechodzący w glebie w dostępną dla rośliny formę amonową a następnie azotanową. Jest nawozem uniwersalnym, stosowanym pod wszystkie rośliny uprawne zarówno przedsiewnie jak i pogłównie.

Z uwagi na bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie może być stosowany dolistnie w stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny.  Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami nawozowymi mocznik granulowany może być stosowany na każdej glebie nie wykazującej skrajnie kwaśnego bądź zasadowego odczynu. Mocznik 46%N zastosowany pogłównie wymaga przykrycia warstwą gleby, aby uniknąć strat azotu podczas wykonywania wiosennych zabiegów pielęgnacyjnych. Przed wysiewem mocznik granulowany można mieszać z fosforanem amonu, nawozami NPK i nawozami potasowymi.

Roślina Dawka nawozu
w kg/ha – gleby lekkie
Dawka nawozu
w kg/ha – gleby ciężkie
Zboża jare 40 85
Rzepak 80 130
Kukurydza 120 160
Ziemniaki 70 100
Burak cukrowy 80 130
Użytki zielone 130 150

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amidowej % (m/m) 46
Zawartość biuretu (max) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 11

UZIARNIENIE:

zawartość granulek o wymiarach od 1,0 mm do 4,0 mm, nie mniej niż % (m/m) 98,0
zawartość granulek o wymiarach od 2,0 mm do 4,0 mm, nie mniej niż % (m/m) 93,5
zawartość granulek o wymiarach < 1,0 mm nie więcej niż % (m/m) 1,0
rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 23
całkowita % (m/m) 16

SALETRA AMONOWA N34%

Saletra Amonowa

SALETRA AMONOWA N34% jest najpopularniejszym i najtańszym jednoskładnikowym nawozem mineralnym. Powstaje w wyniku neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem. Ma postać perełkowatych granul o białym zabarwieniu. Saletra amonowa jest produktem bardzo higroskopijnym, łatwo rozpuszczalnym w wodzie i mocno reaktywnym chemicznie. Działa szybko dostarczając roślinie azot, który zawarty jest w dwóch formach. Pierwsza to szybko działająca forma azotanowa, druga to forma amonowa, zatrzymywana przez kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym okresie po wysiewie, dlatego saletra amonowa nadaje się zarówno do nawożenia przedsiewnego jak i pogłównego.Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot w każdych warunkach glebowych i we wszystkich technologiach upraw.
Stosowanie saletry amonowej wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu, wypełnienie ziarna, przedłużenie okresu wegetacji, wzrost masy nadziemnej części rośliny. Zwiększa zawartość, jakość aminokwasów i białek w roślinie oraz polepsza wartość technologiczną plonów.
Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, należy ją wymieszać z glebą. Saletra amonowa może być stosowana pod wszystkie rośliny uprawne i na wszystkich glebach.
Saletrę amonową można mieszać bezpośrednio przed wysiewem z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu, nawozami potasowymi oraz większością nawozów wieloskładnikowych.

Roślina Dawka nawozu w kg/ha 
Pszenica 190 – 440
Rzepak 380 – 630
Żyto 190 – 320
Ziemniaki 250 – 320
Buraki cukrowe i pastewne 320 – 500
Kukurydza 380 – 470
Użytki zielone 320 – 560

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) całkowity % (m/m) 34
Azot (N) w formie amonowe % (m/m) 17
Azot (N) w formie amonowe % (m/m) 17