slider-1920x286-nawozy

Nawozy potasowe

SÓL POTASOWA 60%K2O

sól potasowa

SÓL POTASOWA granulowana otrzymywana jest z nieoczyszczonych soli potasowych, zawierający chlorek potasu jako składnik główny. Występuje w kolorze białym i czerwono-brunatnym (w postaci granulowanej i pylistej). Prawie całkowicie rozpuszcza się w wodzie, nadaje się do wysiewu mechanicznego.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz przedsiewny, wymagający przykrycia – wymieszania z glebą. Zaleca się stosowanie minimum 2-3 tygodnie przed wysiewem roślin uprawnych oraz zmieszanie go z warstwą uprawną na głębokość do 20 cm. Dotrzymanie wcześniejszego terminu wysiewu soli potasowej pozwoli na wymycie części chloru z tej warstwy gleby, w której rozwijają się podstawowe części systemu korzeniowego rośliny uprawnej. Na użytki zielone stosujemy przed rozpoczęciem wegetacji po pierwszym pokosie a w przypadku pastwisk nie później jak trzy tygodnie przed rozpoczęciem wypasu dzieląc całą dawkę potasu co najmniej na dwie części. Na glebach ciężkich, średnich i próchniczych zaleca się stosowanie późną jesienią. Na glebach lekkich wczesną wiosną. Nawóz przydatny prawie pod wszystkie rośliny z wyjątkiem roślin wrażliwych na formę chlorkową.
Zalecane dawki soli potasowej należy uzupełniać nawozami fosforowymi i azotowymi w stosownej wielkości i czasie przewidzianej dla danej uprawy.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha
Zboża 200 4
Rzepak 260 4
Ziemniaki 200 40
Buraki 280 40
Użytki zielone 250 30

SKŁADNIKI POKARMOWE

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 60