slider-1920x286-nawozy

Nawozy wieloskładnikowe

NPK 16-16-16 (6S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz NPK 16-16-16 (6S) jest typowym nawozem przedsiewnym do wiosennego nawożenia roślin. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Pod rośliny okopowe nawóz można przyorać razem z obornikiem.  Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.Wysoka koncentracja wszystkich składników nawozu, pozwala na stosowanie go w mniejszych dawkach. NPK 16/16/16 zaleca się stosować na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas.  
Siarka,natomiast, jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Dostateczne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zapewnia uzyskiwanie wysokich plonów o odpowiednich cechach jakościowych.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 350 50
Ziemniaki 300 60
Rzepak 400 100
Rośliny strączkowe 350 x
Użytki zielone 250 70

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) całkowity % (m/m) 16
Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 11
Azot (N) w formie amidowej % (m/m) 5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 16
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 15
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 16
Siarka (S) całkowita % (m/m) 6

NPK 15-15-15 (7S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawozy wieloskładnikowe

Nawóz NPK 15-15-15 (7S) jest nawozem przedsiewnym do wiosennego nawożenia roślin uprawnych na glebach dla wszystkich roślin polowych i użytków zielonych. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Pod rośliny okopowe nawóz można przyorać razem z obornikiem. Wysoka koncentracja wszystkich składników nawozu, pozwala na stosowanie go w mniejszych dawkach.
Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Dostateczne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zapewnia uzyskiwanie wysokich plonów o odpowiednich cechach jakościowych.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 350 50
Ziemniaki 300 60
Rzepak 400 100
Rośliny strączkowe 350 x
Użytki zielone 250 70

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) całkowity % (m/m) 15
Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 8
Azot (N) w formie amidowej % (m/m) 7
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 15
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 14
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 15
Siarka (S) całkowita % (m/m) 7

NPK 7-20-30 (3S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

nawóz npk-20-30

Nawóz NPK 7-20-30 + 3S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 300 4,5
Rzepak 350 4,5
Ziemniaki 350 40
Buraki 400 40
Użytki zielone 400 45

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 7
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 19,5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 18,7
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 30
Siarka (S) całkowita % (m/m) 3

NPK 8-20-30 (3S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

nawóz 8-20-30

Nawóz NPK 8-20-30 + 3S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.

Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 300 4,5
Rzepak 350 4,5
Ziemniaki 350 40
Buraki 400 40
Użytki zielone 400 45

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 8
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 19,5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 18,7
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 30
Siarka (S) całkowita % (m/m) 3

NPK 4-15-32 (4S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

nawóz 4-15-32

Nawóz NPK 4-15-32 + 4S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to dobrze działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Dostateczne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zapewnia uzyskiwanie wysokich plonów o odpowiednich cechach jakościowych.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 350 4
Rzepak 400 3
Ziemniaki 400 30
Buraki 500 40
Użytki zielone 350 40

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 4
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 15
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 14
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 32
Siarka (S) całkowita % (m/m) 4

NPK 4-18-33 (2S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

nawóz 4-18-33

Nawóz NPK 4-18-33 + 2S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to dobrze działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Dostateczne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zapewnia uzyskiwanie wysokich plonów o odpowiednich cechach jakościowych.

 

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 350 4
Rzepak 400 3
Ziemniaki 400 30
Buraki 500 40
Użytki zielone 350 40

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 4
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 18
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 17
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 33
Siarka (S) całkowita % (m/m) 2

NPK 5-10-36 (10S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

nawóz 5-10-36

Nawóz NPK 5-10-36 + 10S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Dostateczne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zapewnia uzyskiwanie wysokich plonów o odpowiednich cechach jakościowych. 

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 300 4,5
Rzepak 350 4,5
Ziemniaki 350 40
Buraki 400 40
Użytki zielone 400 45

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 5
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasach mineralnych % (m/m) 10
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 6
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 4,5
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 36
Siarka (S) całkowita % (m/m) 10

NPK 6-13-30 (12,5S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

nawóz 5-10-36

Nawóz NPK 6-13-30 + 12,5S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm.  Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Dostateczne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zapewnia uzyskiwanie wysokich plonów o odpowiednich cechach jakościowych.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 300 4,5
Rzepak 350 4,5
Ziemniaki 350 40
Buraki 400 40
Użytki zielone 400 45

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 6
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 13
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 12
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 30
Siarka (S) całkowita % (m/m) 12,5

NPK 8-16-23 (16S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

nawóz 5-10-36

Nawóz NPK 8-16-23 + 16S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Konieczym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka, natomiast, jest bardzo ważnym skladnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne.
Dostateczne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zapewnia uzyskiwanie wysokich plonów o odpowiednich cechach jakościowych.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 350 5
Rzepak 350 5
Ziemniaki 400 45
Buraki 400 45
Użytki zielone 400 45

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 8
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 16
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 15
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 23
Siarka (S) całkowita % (m/m) 16

NPK 9-18-18 (17,5S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

nawóz 5-10-36

Nawóz NPK 9-18-18 + 17,5S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Konieczym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka jest bardzo ważnym skladnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Dostateczne zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek zapewnia uzyskiwanie wysokich plonów o odpowiednich cechach jakościowych.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina  Dawka nawozu w kg/ha  Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 
Zboża 350 5
Rzepak 350 5
Ziemniaki 450 45
Buraki 450 45
Użytki zielone 450 45

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N) w formie amonowej % (m/m) 9
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie % (m/m) 18
Pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 17
Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie % (m/m) 18
Siarka (S) całkowita % (m/m) 17,5