Nawozy wieloskładnikowe

NPK 8-19-29 (3S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz NPK 8-19-29 + 3S jest wieloskładnikowym nawozem granulowanym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, a przez to szybko działającym. Jest nawozem przedsiewnym. Koniecznym jest zmieszanie go z glebą na głębokości 10-15 cm. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.
Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina 

Dawka nawozu w kg/ha 

Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 

Zboża

300

4,5

Rzepak

350

4,5

Ziemniaki

350

40

Buraki

400

40

Użytki zielone

400

45

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N)

w formie amonowej

% (m/m) 7

Pięciotlenek fosforu (P2O5)

rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

% (m/m) 19,5

Pięciotlenek fosforu (P2O5)

rozpuszczalny w wodzie

% (m/m) 18,7

Tlenek potasu (K2O)

rozpuszczalny w wodzie

% (m/m) 30

Siarka (S)

całkowita

% (m/m) 3

NPK 6-16-35 (2S)

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Nawóz NPK 6-16-35 + 2S jest nawozem przedsiewnym. Może być także stosowany pogłównie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. W stosowaniu pod rośliny okopowe, nawóz można przyorać razem z obornikiem. W przedsiewnej dawce nawozu można w pełni pokryć potrzeby roślin w stosunku do fosforu i potasu, a także pierwszej dawki azotu. Nawóz ten można efektywnie stosować pod wszystkie rośliny polowe i na użytki zielone, a jego skład czyni go szczególnie przydatnym do nawożenia zbóż ozimych i rzepaku.


Siarka jest bardzo ważnym składnikiem podstawowych białek, kwasów tłuszczowych oraz enzymów. Zwiększa ich ilość w roślinach oraz poprawia wytrzymałość na warunki atmosferyczne.

ORIENTACYJNE DAWKI NAWOZU

Roślina 

Dawka nawozu w kg/ha 

Dawka uzupełniająca azotu w kg/ha 

Zboża

350

4,0

Rzepak

400

3,0

Ziemniaki

400

30

Buraki

500

40

Użytki zielone

350

40

SKŁADNIKI POKARMOWE

Azot (N)

w formie amonowej

% (m/m) 6

Pięciotlenek fosforu (P2O5)

rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

% (m/m) 16

Pięciotlenek fosforu (P2O5)

rozpuszczalny w wodzie

% (m/m) 14,7

Tlenek potasu (K2O)

rozpuszczalny w wodzie

% (m/m) 35

Siarka (S)

całkowita

% (m/m) 2