Terminal przeładunkowy

Obiekt infrastruktury usługowej w Sokółce

 

Z dniem 10 grudnia 2017 r. BARTER S.A. przeznacza do udostępnienia Obiekt Infrastruktury Usługowej w Sokółce, w rozumieniu i na zasadach wynikających z Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

 

Statut OIU Sokółka

Regulamin OIU Terminal Przeładunkowy w Sokółce

 

Dysponujemy terminalem przeładunkowym, zlokalizowanym w Sokółce, przy przejściu granicznym z Białorusią: Bruzgi/ Kuźnica Białostocka. Świadczymy usługi w zakresie przeładunku, odpraw celnych i spedycji kolejowej towarów z wagonów szerokich na wagony normalnotorowe lub samochody i odwrotnie oraz magazynowania towarów.

 Oferujemy przeładunek:

  • gazu płynnego
  • nawozów mineralnych
  • węgla z możliwością sortowania
  • kruszywa
  • zrębków
  • soli technicznej
  • wyrobów hutniczych
  • stali
  • innych towarów paletyzowanych, w big-bagach i workach

Barter Film from 4E on Vimeo.

 

 Terminal Przeładunkowy w Sokółce
Os. Buchwałowo 2
16-100 Sokółka
tel. 85 72 29 500
fax 85 72 29 502
e-mail: sokolka@bartergaz.pl