Logistyka kolejowa

BARTER S.A. jest licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym towarów (licencja nr WPR/228/2013).

Jesteśmy członkiem UIC (nr 3106), co zobowiązuje nas do przestrzegania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług przy realizacji międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych transportem kolejowym, objętych Regulaminem RID i załącznikiem nr 2 umowy SMGS. Posiadamy umowę z Koleją Białoruską na realizację przewozów Wschód – Zachód, Zachód – Wschód przez kolejowe przejście graniczne Bruzgi/ Kuźnica Białostocka.

Świadczymy usługi przewozowe w relacji Kuźnica Białostocka – Sokółka.

Do realizacji przewozów wykorzystujemy dwie lokomotywy spalinowe M62 (ST44) oraz manewrową TEM2 (SM48)

Zapytania ofertowe na:
rail@bartergaz.pl

 

Logistyka Kolejowa BARTER S.A.
kom.: +48 885 850 531 (24h)
LK@bartergaz.pl

 

Wiesław Treszczotko
Kierownik Logistyki
tel. +48 606 343 473
treszczotko@bartergaz.pl