08_2018_Barter_baner_www_projektyUE_v2

Projekt UE/Barter S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12 na dostawę samojezdnego wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker, o masie własnej do 96.000 kg

Data publikacji: 17.11.2021

Informacje o projekcie

Termin składania ofert

23.11.2021 do godz. 12:00

Numer ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12

Status ogłoszenia

Zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12

na dostawę samojezdnego wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker, o masie własnej do 96.000 kg, do przeładunku kontenerów (zakup środków trwałych wraz z dostawą) w ramach realizacji projektu „Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi

 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa

pdf

01) wyjaśnienia nr 5 - zapytanie ofertowe nr 12Pobierz

pdf

02) zapytanie ofertowe nr 12 po zmianachPobierz

pdf

03) załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia r.ciężkiPobierz

pdf

04) wyjaśnienia nr 7 plus zmiana terminuPobierz

pdf

05) zapytanie ofertowe nr 12 po zmianach twermin 23.11.21Pobierz

pdf

06) wyjaśnienia nr 6 - zapytanie ofertowe nr 12 z dodanym pytaniem v komentarzPobierz