08_2018_Barter_baner_www_projektyUE_v2

Projekt UE/Barter S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 na budowę placu do składowania kontenerów

Data publikacji: 22.11.2019

Informacje o projekcie

Termin składania ofert

do dnia 23.12.2019 r. godz 12:00

Numer ogłoszenia

1219174

Status ogłoszenia

Aktualne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

na budowę placu do składowania kontenerów, muru oporowego, pochylni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną (roboty budowlane) w ramach realizacji projektu „Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi”

zip

Dokumentacja TechnicznaPobierz