08_2018_Barter_baner_www_projektyUE_v2

Projekt UE/Barter S.A.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9 na budowę placu do składowania kontenerów

Data publikacji: 14.04.2021

Informacje o projekcie

Termin składania ofert

do dnia 14.05.2021 r. godz 12:00

Numer ogłoszenia

Status ogłoszenia

Aktualne

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9

na budowę placu do składowania kontenerów, muru oporowego, pochylni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną (roboty budowlane) w ramach realizacji projektu „Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń niezbędnych do jego obsługi”

zip

Dokumentacja TechnicznaPobierz

zip

Rysunki załączniki do wyjaśnień nr 1Pobierz

zip

Rysunki załaczniki do wyjaśnień nr 2Pobierz

zip

Rewizja R.1 związana z korektą przerw dylatacyjnychPobierz

zip

Rysunki załączniki do wyjaśnień nr 3Pobierz

pdf

Schemat suwnicy z podstawowymi parametramiPobierz

pdf

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWYPobierz

pdf

Biznes planPobierz

zip

Odpowiedzi na pytania oferentówPobierz