08_2018_Barter_baner_www_projektyUE_v2

Projekt UE/Barter S.A.

Budowa nowego terminalu intermodalnego oraz zakup i instalacja kompletu urządzeń do jego obsługi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Poprawa dostępności transportowej, Działania 4.2 Infrastruktura kolejowa.

Data publikacji: 06.08.2020

Informacje o projekcie

Termin składania ofert

Numer ogłoszenia

Status ogłoszenia

Zakończone

Zapytanie ofertowe nr 7

na budowę, w systemie optymalizuj i buduj, placu do składowania kontenerów wraz z komunikacją i pochylnią o powierzchni 51.318,96 m2 wraz z murem oporowy i infrastrukturą techniczną  (roboty budowlane)

 

msword

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWYPobierz

pdf

Pozwolenie na budowę - plac kontenerowyPobierz

zip

badania gruntuPobierz

zip

Teczka T11 ArchitekturaPobierz

zip

Teczka T12 KonstrukcjaPobierz

zip

Teczka T13 Organizacja RuchuPobierz

zip

Teczka T14 Elektryczna Budowa stacji transformatorowychPobierz

zip

Teczka T15 Elektryczna Instalacje zewnętrznePobierz

zip

Teczka T16 SanitarnaPobierz