08_2018_Barter_baner_www_projektyUE_v2

Projekt UE/Barter S.A.

Zapytanie ofertowe nr 4 na dostawę dwóch suwnic bramowych (zakup środków trwałych wraz z dostawą)

Data publikacji: 19.03.2020

Informacje o projekcie

Termin składania ofert

Numer ogłoszenia

4

Status ogłoszenia

Zakończone